Letní biatlon 2020

Vážení sportovní přátelé,výbor Českého svazu biatlonu per rollam projednal prohlášení ke stávající nepříznivé situaci, která zasáhla celý sportovní život v ČR. Všichni známe nařízení vlády ČR. Zimní sezóna biatlonu byla ukončena předčasně. Nyní nás čeká sezóna letního biatlonu 2020. Komise letního biatlonu elektronicky projednala nástin průběhu sezóny letního biatlonu na 2020. Z informací, které zatím máme k dispozici, podle prohlášení ministerstva zdravotnictví se počítá s uvolněním hromadných akcí jako jedněch z posledních.

V našem scénáři varianta 1 předpokládáme, že to nebude dříve než na konci května, ve scénáři 2 na konci června. To znamená, že je ohroženo pořádání všech regionálních soutěží a tím i vyhlášené postupové limity na České poháry a M ČR.

V případě varianty 1 návrh většiny členů komise letního biatlonu souhlasí pro uspořádání dvou kol ČP v měsíci červnu následovně. Všechny závody otevřít pro všechny kategorie žákovské (mimo přípravky) a kategorie D + D. Vzhledem k velkému nárůstu sportovců na jedno závodiště, bude nutné rozdělit kategorie soutěže na žákovské a D + D. Závodilo by se 4 následné červnové týdny po sobě. 1. kolo ČP 6.–7. června by bylo rozděleno mezi klub biatlonu Staré Město p. L. – žactvo a 13.–14. června klub biatlonu Bystřice p. H. – D+D. 2. kolo ČP 20.–21. června Staré Město – D + D a 27.–28. června Bystřice – žáci.

Ve variantě 2 pokud by pokračoval zákaz hromadných akcí ještě v měsíci červnu, bude pokračovat letní sezóna až v měsíci červenci. Pak navrhujeme pouze dva ČP a to 18.–19. července Staré Město p. L. – žákovské kategorie a 25.–26. července Bystřice p. H. D + D. Další ČP by byl v Jilemnici 21.–23. srpna pro všechny kategorie. Komise vypracuje postupové limity na tento ČP. Celá problematika byla konzultována s předsedou STK.

Mgr. Vojtěch Zicháček – předseda komise letního biatlonu