Aktuální informace a mimořádné opatření k organizaci soutěží

Podle obdržených aktuálních zpráv z NSA je možné pořádní soutěží za předpokladu realizace akcí v souladu s mimořádným opatřením. Toto opatření umožňuje účast od 24.5.2021 na venkovní akci do 100 osob v jeden čas a na jednom místě a maximálně do 1000 sedících diváků viz příloha pdf. Mimořádné opatření ze dne 17.5.2021, informace naleznete i na této stránce: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/). Biatlonové soutěže tak zahájíme od víkendu 29.-30.5.2021. Všem doporučujeme, aby se dodržovaly vyhlášené počty, jak pro nástřel závodu, tak i pro start jednotlivých kategorií. Je možné, že počty osob budou postupně ještě navýšeny. Doporučujeme všem organizátorům akcí konzultaci s místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi a v ideálním případě je požádejte o souhlas s konáním akce.

Za komisi letního biatlonu

 Mgr. Vojtěch Zicháček