Pro letošní sezónu letního biatlonu jsme se museli vyrovnat s několika novinkami. Zřejmě tou nejvýznamnější je povinnost závodníků, starších žáků A, nasadit si u stojanu se zbraněmi svoji zbraň na záda a přesunout se na střelecké stanoviště se zbraní tak, jak přikazují pravidla biatlonu. Výjimku z tohoto pravidla mají mimo žáků A také veteráni, kterým zůstala možnost volby nošení zbraně v ruce, nebo na zádech.

Prvním motivem této změny bylo přibližování dovednostem manipulace nasazování zbraně na záda a sundávání zbraně se zad jako součástí přípravných činností před střelbou, stejně jak je tomu v zimním pojetí biatlonu. Druhým motivem je bezpečnostní hledisko spočívající v zajištění bezpečnější polohy zbraně při jejím nošení na střelnici. Tím, že zbraň závodníci nenosí v ruce, nemají ústí hlavně v blízkosti obličeje. Nošení zbraně na zádech tak sleduje další prvek v zajištění větší bezpečnosti při manipulaci.

S čím jsme se však při zavádění pravidla setkali. Několik proběhlých regionálních soutěží ukazuje, že nošení zbraně na zádech, je podle mého názoru krok správným směrem. Je před námi však řada následných opatření, které si vyžaduje praxe a které bude nutné v diskusi doladit tak, aby oba hlavní cíle byly naplněny a současně zacházení se zbraní bylo při odebírání zbraně ze stojanu a její opětovné navracení bylo co nejpřirozenější.

Velmi obtížně působí samotný prvek zastavení u stojanu. Tam, kde nám v zimě pomáhá odložení holí, tady se nemáme žádný jasný bod. Stane se, že závodník uhýbá jinému a musí udělat krok, stane se také, že závodník má pocit, že zbraň je bezpečně na zádech, udělá krok při němž právě pouští hlaveň, ale dioptr se zachytí za číslo a je třeba hlaveň opět uchopit a zbraň dorovnat. Pravidlo o nošení zbraně nám však jasně říká, že sundat popruh nosného řemene z ramene se smí až tehdy, jakmile závodník dosáhne střeleckého stanoviště překročením vyznačeného prostoru a položí obě hole. V tom už tady máme pohyb od stojanu a řemen se nedotýká ramene. O porušení pravidla se pak vedou spory. Krok byl navíc, závodník porušil pravidlo o nesení zbraně, což znamená diskvalifikaci. Nebo ne, protože nešlo o zahájení činnosti sundávání zbraně. Ještě než předznamenám návrhy řešení, které předložím technické komisi k projednání předešlu podstatný krok, jež bychom rádi uskutečnili pro snazší pohyb na střelnici – kolmou orientaci krátkých, oboustranných stojanů směrem ke směru přibíhání na střelnici pro všechny kategorie. Byli bychom velmi rádi, kdyby závodníci na střelnicích nemuseli obíhat stojany se všemi zbraněmi. Ale podobně jako v žactvu, měli také závodníci dorostu a dospělých tu nejkratší cestu od zbraně ke střelbě. Je přeci biatlonu přirozené, že po běhu následuje střelba v co nejkratším čase po příjezdu na střelnici. Proto dlouhé nošení zbraně po střelnici, a ještě k tomu v poloze nepřirozené pro běh, není pro biatlon vůbec přínosné. Ano, jsme si vědomi, problematice dělené střelnice, ale prvním krokem by mohlo být využití skupinových startů a přetahování terčů pro jednotlivé vlny sprintu i závodu s hromadným startem. Jsme si vědomi i negativní stránky této varianty při vytrvalostním závodě, přesto hledáme stále možnosti jak sledovat výše zmíněný hlavní cíl.

Vrátím se nyní k nabízeným možnostem. Jedna z nich je netolerovat žádný pohyb. Myslím, že se jedná o variantu plnou dalších sporů a diskusí, neboť další krok zpravidla přirozeně přichází. Druhá možnost umožňuje tolerovat pohyb uskutečněný v prostoru mezi kolmými stojany. A to je důvod proč jsem informaci o kolmých stojanech předeslal. Standardní délka stojanů pro 10 zbraní je 1,7 m. Domnívám se, že je to prostor dost velký na korekci zbraně na zádech, v případě že při nasazení nesedí. stojany-01

Pak spojnice stojanů blíž ke střeleckým stanovištím bude vyznačena čarou, za níž je uplatňováno pravidlo o nešení zbraně až po překročení vyznačeného prostoru střeleckého stanoviště oběma chodidly, kde manipulace pokračuje sundáním zbraně ze zad. 1,7 m je také dost velký prostor na to, aby se činnost nasazení zbraně dala uskutečnit co nejrychleji za pohybu. Ale máme tady jasnou čáru, za kterou jasně poznáme porušení pravidla. Tam, kde to podmínky neumožní, musel by o vhodné pomůcce rozhodnout technický delegát.

Pokud máte jakýkoliv zájem se zapojit do diskuse a pomoci technické komisi se zpracováním řešení, neváhejte zaslat své návrhy na [email protected].

 

Michal Zicháček,
za technickou komisi