Co je biatlon

Představuje se BIATLON, který ač až v roce 2008 oslavil teprve své abrahámoviny, patří mezi ta sportovní odvětví, která mají svůj historický původ již v dávné minulosti. Jeho vznik a další vývoj je totiž úzce spjat s praktickými životními potřebami lidské společnosti. Jeho prapočátky v historicky dochované tradici je nutno hledat v lovectví a vojenství. Vždyť právě v těchto činnostech docházelo v přirozených životních podmínkách k provádění střelby v průběhu fyzického zatížení vyplývajícího z pohybové činnosti. A to je základní princip a podstata biatlonu. Jde v něm o spojení dvou zcela rozdílných pohybových činností – běhu vytrvalostního nebo rychlostně vytrvalostního charakteru, kladoucího nároky na oběhový a dýchací aparát, současně také i zvýšené nároky na energetický výdej a dále střelby, vyžadující dokonalou senzomotorickou koordinaci při probíhajícím vysokém fyzickém zatížení a závodním napětí, vyplývajícím z vlastního průběhu závodu.

Československý a v současné době český biatlon sehrává ve světovém vývoji biatlonu významnou úlohu. Mezi nejvýznamnější patří jeho podíl na zavedení malorážného biatlonu, neboť tento se v našich podmínkách prováděl již od poloviny šedesátých let, kdy se stal obsahem tehdy tradičních branných závodů – Dukelského a Sokolovského závodu branné zdatnosti. Republikové šampionáty v malorážném biatlonu se u nás provádějí jak v zimním tak i letním biatlonu již od roku 1967 – tedy s mnoholetým předstihem před malorážnými světovými šampionáty. Při světovém přechodu biatlonu na malorážku byla naše pravidla převzata jako mezinárodní. Avantgardní úlohu sehrál náš biatlon při prosazování žen do tohoto sportovního odvětví. Vždyť ženy v našem teritoriu provádí malorážný biatlon od samotného počátku společně s muži. Nemalou zásluhu má náš biatlon o jeho proniknutí mezi mládež zavedením žákovských a dorosteneckých kategorií. Byli jsme pořadateli prvního mistrovství Evropy v letním biatlonu a máme výrazný podíl na jeho současném rozvoji. První závod v biatlonu na teritoriu dřívějšího Československa se uskutečnil již v roce 1960 v Jeseníkách v oblasti Pradědu a uspořádala jej brněnská VAAZ – nynější Univerzita obrany. Zastřešující organizaci biatlonu v České republice je Český svaz  biatlonu, z.s. – ČSB. V současné době má okolo 2500 aktivních členů, kteří jsou sdruženi v necelé sedmdesátce klubů biatlonu. Svaz je členem IBU a Českého olympijského výboru. I když biatlon vznikl jako samostatná disciplína, je dnes již samostatným sportovním odvětvím s mnoha disciplínami. Podívejme se v krátkosti na jeho dosavadní vývoj.

Vývoj biatlonu:
1948 Založení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM)
1953 Biatlon se stává sportem pod záštitou UIPM
1954 MOV uznává biatlon jako zimní olympijský sport
1958 První Mistrovství světa v biatlonu v Saalfeldenu, AUT (pouze muži)
1960 Individuální soutěž mužů na 20 km na zimních olympijských hrách ve Squaw Valley v USA
1966 Zavedení štafetových soutěží na Mistrovství světa
1967 První Mistrovství světa juniorů v Altenbergu, NDR (jednotlivci, štafeta)
1968 Štafetová soutěž na Zimních olympijských hrách v Grenoblu, FRA; písmeno B je přidáno do UIPMB
1974 Sprint zařazen do Mistrovství světa
1977 Poslední Mistrovství světa ve velkorážném biatlonu
1978 Přechod na malorážkové (ráže 0,22 palce) pušky a první mechanické terče v Hochfilzenu, AUT
1980 Soutěž ve sprintu na Zimních olympijských hrách v Lake Placid, USA
1984 První Mistrovství světa žen v Chamonix, FRA
1989 První společné Mistrovství světa (WCH) mužů a žen ve Feistritz, AUT a samostatné MS juniorů a juniorek ve Voss, NOR
1992 První ženské soutěže na Zimních olympijských hrách v Albertville, FRA
1993 Založení Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Londýně, GBR
1996 První Mistrovství světa v letním biatlonu v Hochfilzenu, AUT (přespolní běh a střelba)
1997 Stíhací závod na Mistrovství světa a závodech Světového poháru
1998 IBU se odděluje od UIPMB v Salzburgu, AUT; uznání IBU jako mezinárodní federace MOV; hromadný start se stává oficiální soutěží
1999 Stíhací závod přijat do olympijského programu; týmová soutěž odstraněna z Mistrovství světa; soutěž s hromadným startem v programu Mistrovství světa
2000 Kongres IBU rozhodl pořádat každoročně Mistrovství světa mládeže ve spojení s Mistrovstvím světa juniorů
2002 Stíhací závody zařazeny na program ZOH v Salt Lake City, USA
2005 První smíšená štafeta na Mistrovství světa
2006 Soutěž s hromadným startem zařazena do programu zimních olympijských her 2006 v Turíně, ITA. První Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích v Ufě, Rusko
2008 50. výročí biatlonu oslaveno na Mistrovství světa v Östersundu, Švédsko
2010 Dva samostatné vrcholy letního biatlonu: biatlon na kolečkových lyžích na Mistrovství Evropy v letním biatlonu IBU a krosový biatlon na Mistrovství Evropy v letním biatlonu IBU
2011 Zařazení smíšené štafety do programu olympijských her od zimních olympijských her 2014 a dále
2013 20. výročí IBU
2014 Kongres IBU představuje sérii IBU Junior Cup od sezóny 2015-2016
2015 První smíšená štafeta na Světovém poháru v Novém Městě, CZE
2016 Přijetí smíšené štafety od roku 2019
2018 25. výročí IBU, kongres IBU schválil novou ústavu IBU, Target26, BIU, kodex integrity
2020 Kvůli pandemii COVID-19 a na základě odborných rad od speciálně vytvořené Medical Advisory Group se IBU rozhodlo uspořádat soutěže poprvé ve své historii bez diváků.
2022 V důsledku nevyprovokované ruské invaze na Ukrajinu Výkonná rada IBU dne 29. března 2022 jednomyslně rozhodla o pozastavení činnosti národních federací Ruska a Běloruska s okamžitou platností. Obě federace porušily humanitární závazky členských federací podle ústavy IBU.