Co je biatlon

Biatlon patří mezi sporty, které mají svůj původ v dávné minulosti. Jeho vznik a další vývoj je totiž úzce spjatý s praktickými životními potřebami lidské společnosti.

Prapočátky biatlonu můžeme hledat v lovectví a vojenství. Právě v těchto činnostech docházelo v přirozených životních podmínkách k provádění střelby v průběhu fyzického zatížení vyplývajícího z pohybové činnosti. A to je základní princip a podstata biatlonu. Jde v něm o spojení dvou zcela rozdílných pohybových činností – běhu vytrvalostního nebo rychlostně vytrvalostního charakteru, kladoucího nároky na oběhový a dýchací aparát, a střelby, vyžadující dokonalou senzomotorickou koordinaci při probíhajícím vysokém fyzickém zatížení a závodním napětí.

Československý a v současné době český biatlon sehrává ve světovém vývoji biatlonu významnou úlohu. Českoslovenští činovníci výrazně přispěli k zavedení malorážného biatlonu, který se v našich podmínkách prováděl již od poloviny šedesátých let v rámci tradičních branných závodů – Dukelského a Sokolovského závodu branné zdatnosti. Republikové šampionáty v malorážném biatlonu se u nás konaly jak v zimním tak i letním biatlonu již od roku 1967 – tedy s mnoholetým předstihem před malorážnými světovými šampionáty. Při světovém přechodu biatlonu na malorážku byla naše pravidla převzata jako mezinárodní.

Velmi aktivní byl náš biatlon i v prosazování žen do tohoto sportovního odvětví. Vždyť ženy u nás závodily v malorážném biatlonu od samotného počátku společně s muži. Nemalou zásluhu měli Čechoslováci také na proniknutí biatlonu mezi mládež zavedením žákovských a dorosteneckých kategorií.

Byli jsme pořadateli prvního mistrovství Evropy v letním biatlonu a máme výrazný podíl na jeho současném rozvoji. První závod v biatlonu na území tehdejšího Československa se uskutečnil již v roce 1960 v Jeseníkách v oblasti Pradědu a uspořádala jej brněnská VAAZ – nynější Univerzita obrany.

Zastřešující organizací biatlonu v České republice je Český svaz  biatlonu, z.s. – ČSB. V současné době má okolo 2500 aktivních členů, kteří jsou sdruženi ve více než 70 klubech. Svaz je členem Mezinárodní biatlonové unie a Českého olympijského výboru.

I když biatlon vznikl jako samostatná disciplína, je dnes již samostatným sportovním odvětvím s mnoha disciplínami. Podívejme se v krátkosti na jeho dosavadní vývoj.

Vývoj biatlonu

1948 Založení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM)
1953 Biatlon se stává sportem pod záštitou UIPM
1954 MOV uznává biatlon jako zimní olympijský sport
1958 První Mistrovství světa v biatlonu v Saalfeldenu, AUT (pouze muži)
1960 Vytrvalostní závod mužů na Zimních olympijských hrách ve Squaw Valley v USA
1966 Zavedení štafet na mistrovství světa
1967 První Mistrovství světa juniorů v Altenbergu, GDR (jednotlivci, štafeta)
1968 Štafeta na Zimních olympijských hrách v Grenoblu, FRA; písmeno B je přidáno do UIPMB
1974 Sprint zařazen do programu mistrovství světa
1977 Poslední mistrovství světa ve velkorážném biatlonu
1978 Přechod na malorážkové pušky (ráže 0,22 palce) a první mechanické terče v Hochfilzenu, AUT
1980 Sprint na Zimních olympijských hrách v Lake Placid, USA
1984 První Mistrovství světa žen v Chamonix, FRA
1989 První společné Mistrovství světamužů a žen ve Feistritz, AUT a samostatné MS juniorů a juniorek ve Voss, NOR
1992 První ženské soutěže na Zimních olympijských hrách v Albertville, FRA
1993 Založení Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Londýně, GBR
1996 První Mistrovství světa v letním biatlonu v Hochfilzenu, AUT (přespolní běh a střelba)
1997 Stíhací závod na mistrovství světa a závodech Světového poháru
1998 IBU se odděluje od UIPMB v Salzburgu, AUT; uznání IBU jako mezinárodní federace MOV; hromadný start se stává oficiální disciplínou
1999 Stíhací závod přijat do olympijského programu; týmová soutěž odstraněna z mistrovství světa; hromadný start v programu Mistrovství světa
2000 Kongres IBU rozhodl pořádat každoročně mistrovství světa mládeže ve spojení s mistrovstvím světa juniorů
2002 Stíhací závody zařazeny na program Zimních olympijských her v Salt Lake City, USA
2005 První smíšená štafeta na mistrovství světa
2006 Hromadný start zařazena do programu zimních olympijských her 2006 v Turíně, ITA. První Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích v Ufě, RUS
2011 Zařazení smíšené štafety do programu olympijských her od Zimních olympijských her 2014 a dále
2014 Kongres IBU představuje sérii IBU Junior Cup od sezóny 2015/2016
2015 První smíšená štafeta dvojic na Světovém poháru v Novém Městě, CZE
2016 Přijetí smíšené štafety dvojic do programu mistrovství světa od roku 2019
2018 Kongres IBU schválil novou ústavu, Target26, vznik Biathlon Integrity Union a kodex integrity
2020 Kvůli pandemii COVID-19 a na základě odborných rad od speciálně vytvořené Medical Advisory Group se IBU rozhodla uspořádat soutěže poprvé ve své historii bez diváků
2022 V důsledku nevyprovokované ruské invaze na Ukrajinu Výkonný výbor IBU dne 29. března 2022 jednomyslně rozhodl o pozastavení činnosti národních federací Ruska a Běloruska s okamžitou platností, obě federace porušily humanitární závazky členských federací podle ústavy IBU
2023 Mezinárodní biatlonová unie se stala členem Mezinárodního paralympijského výboru