Domácí soutěže

Soutěže Českého svazu biatlonu jsou strukturovány následujícím způsobem:

I. Soutěže letní, probíhající ve vymezeném ročním období (1. 4. – 30. 10.) a sestávají ze všech disciplín letního biatlonu, biatlonu na kolečkových lyžích a MTB – biatlonu na horských kolech.

II. Soutěže zimní, probíhající ve vymezeném období (1. 11. – 31. 3.) a sestávající ze všech disciplín biatlonu.

Soutěže probíhají v obou sezónách ve dvou úrovních:

A. Celostátní úroveň

MČR – Mistrovství České republiky je vrcholným závodem každé sezóny, na němž mohou startovat jen sportovci splňující kvalifikační předpoklady. Mistrovské závody jsou součástí soutěže Českého poháru jednotlivců i sportovních kolektivů. Bodové výsledky dosažené na MČR jsou započítávány se zvýhodněným bodovým koeficientem závodů Českého poháru první kategorie. Celostátní závody Českého poháru jsou nejvyšším typem závodů po MČR a hlavním kolbištěm pro porovnání výkonnosti jednotlivých sportovců sloužícím k nominaci do reprezentačních družstev jednotlivých kategorií i k právu účasti na MČR. Účast na těchto závodech je podmíněna dosažením definované výkonnosti. Dosažené výsledky se do soutěže Českého poháru započítávají v reálné výši.

B. Regionální úroveň

Regionální soutěže jsou závody Českého poháru druhé kategorie, jejichž výsledky se sníženou hodnotou dle daných kritérií se započítávají do Českého poháru jednotlivců, nikoliv však družstev. Regionální závody slouží k ověřování výkonnosti, kvalifikaci na celostátní závody ČP, ale i k náborovým účelům. Účast na regionálním závodě není omezena žádným kritériem.

Český pohár jednotlivců a družstev

Tato soutěž probíhá odděleně v letní a v zimní sezóně. V letní sezóně nejsou její součástí závody v biatlonu na kolečkových lyžích a v MTB biatlonu. Český pohár jednotlivců je celosezónní soutěží, při níž závodníci sbírají bodové hodnocení podle typu soutěže, její kvality a svého výkonu. Český pohár sportovních kolektivů je rozčleněn do tří dílčích kategorií – soutěž družstev žactva, dorostu, dospělých, a soutěže klubů, kde jsou výsledky jednotlivých družstev sečítány. Do soutěže sportovních kolektivů se započítávají výsledky dosažené pouze na celostátních závodech ČP včetně MČR, a to tak, že se započítává 5 nejlepších výsledků v dílčích kategoriích, avšak je zohledněno i pohlaví závodníků a to 3:2 nebo 2:3. V kategorii dospělých může bodovat i jeden veterán (veteránka). Biatlon, jako jedno z mála sportovních odvětví, pořádá v rámci svých závodů i pravidelnou soutěž veteránů. Nejlepší možností, jak se seznámit s biatlonem, je účast na celé řadě jednorázových náborových a propagačních závodů, jež kluby biatlonu v průběhu roku pořádají.