Domácí soutěže

SOUTĚŽE ČESKÉHO SVAZU BIATLONU JSOU STRUKTUROVÁNY NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

I. Soutěže tzv. letní, probíhající ve vymezeném ročním období (1.4 – 30.10) a sestávají ze všech disciplin „letního biatlonu“ , biatlonu na kolečkových lyžích a MTB – biatlonu na horských kolech.

II. Soutěže zimní, probíhající ve vymezeném období (1.11. – 31.3.) a sestávající ze všech disciplin biatlonu.

SOUTĚŽE PROBÍHAJÍ V OBOU SEZONÁCH VE DVOU ÚROVNÍCH:

A. Celostátní úroveň

MČR – Mistrovství České republiky je vrcholným závodem každé sezóny, na němž mohou startovat jen sportovci splňující kvalifikační předpoklady. Mistrovské závody jsou součástí soutěže Českého poháru jednotlivců i sportovních kolektivů. Bodové výsledky dosažené na MČR jsou započítávány se zvýhodněným bodovým koeficientem ZČP 1.kat. – celostátní závody Českého poháru jsou nejvyšším typem závodů po MČR a hlavním kolbištěm pro porovnání výkonnosti jednotlivých sportovců sloužícím k nominaci do reprezentačních družstev jednotlivých kategorií i k právu účasti na MČR. Účast na těchto závodech je podmíněna dosažením definované výkonnosti. Dosažené výsledky se do soutěže „Českého poháru …“ započítávají v reálné výši.

B. Regionální úroveň

Regionální soutěže jsou ZČP tzv. 2.kat – jsou nižší formou závodů, jejichž výsledky se sníženou hodnotou dle daných kriterií se započítávají do „Českého poháru jednotlivců“, nikoliv však družstev. Regionální závody slouží k ověřování výkonnosti, kvalifikaci na celostátní závody ČP, ale i k náborovým účelům. Účast na regionálním závodě není omezena žádným kriteriem.

Český pohár jednotlivců a družstev (ČP)

Tato soutěž probíhá odděleně v letní a v zimní sezóně. V letní sezóně nejsou její součástí závody v biatlonu na kolečkových lyžích a v MTB biatlonu. Český pohár jednotlivců je celosezónní soutěží, při níž závodníci sbírají bodové hodnocení podle typu soutěže, její kvality a svého výkonu. Český pohár sportovních kolektivů je rozčleněn do tří dílčích kategorií – soutěž družstev žactva, dorostu, dospělých, a soutěže klubů, kde jsou výsledky jednotlivých družstev sečítány Do soutěže sportovních kolektivů se započítávají výsledky dosažené pouze na celostátních závodech ČP včetně MČR, a to tak, že se započítává 5 nejlepších výsledků v dílčích kategoriích, avšak je zohledněno i pohlaví závodníků a to 3:2 nebo 2:3 muži : ženy. V kategorii dospělých může bodovat i jeden veterán (veteránka). Biatlon, jako jedno z mála sportovních odvětví, pořádá v rámci svých závodů i pravidelnou soutěž veteránů. Nejlepší z možností jak se seznámit s biatlonem je účast na celé řadě jednorázových náborových a propagačních závodů, jež kluby biatlonu v průběhu roku pořádají.