Organizační struktura

Zastřešující organizaci biatlonu v ČR je Český svaz biatlonu, z.s. (ČSB). Dle Stanov ČSB je jeho nejvyšším orgánem Valná hromada, která se koná jednou za čtyři roky a je zde volen Výbor ČSB. Výbor ČSB je kolektivní statutární orgán, který se skládá z 6 níže uvedených členů. Valná hromada dále volí 3 členy Kontrolní a revizní komise. ČSB je členem Mezinárodní biatlonové unie (IBU) a Českého olympijského výboru (ČOV).

ČLENOVÉ VÝBORU ČSB

Prezident ČSB

Mgr. Jiří Hamza
SK Nové Město na Moravě
hamza[@]biatlon.cz
tel.: +420 602 470 377

Viceprezident pro ekonomiku a marketing

Ing. Libor Vlček
KB Letohrad
vlcek[@]biatlon.cz

Viceprezident pro biatlon a trenérskou radu

Mgr. Vlastimil Jakeš
SK Nové Město na Moravě
jakes[@]biatlon.cz

Člen výboru pro letní biatlon

Michael Fiedler
KB Trefa
fiedler[@]biatlon.cz

Člen výboru pro sportovně-technickou a legislativní činnost (STK)

PhDr. Michal Zicháček, Ph.D.
KB Bystřice p/Hostýnem
m.zichacek[@]biatlon.cz

Člen výboru pro práci s mládeží

Jan Novák
Pražský biatlonový klub
novak[@]biatlon.cz

ČLENOVÉ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ČSB


Předseda KRK

Zbyšek Škrabal
KB Olomouc
skrabalz[@]hotmail.com

členové KRK

Ing. Iveta Roubíčková
SKP Kornspitz Jablonec
roubickova[@]skpjablonec.cz

Ing. Petra Szabó
Pražský biatlonový klub
szabo[@]biatlon.cz

Soubory ke stažení