Mládež

SYSTÉM SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY MLÁDEŽE 

 

Český svaz biatlonu směřuje svou podporu do těchto základních složek mládežnické přípravy:

a) Sportovní střediska (SpS) – sportovci ve věku 12-15 let, resp. žákovské kategorie M/W 12-15.

b) Sportovní centra mládeže (SCM) – sportovci ve věku 16-19, resp. dorostenecké kategorie M/W 16-19.

c) Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM) – sportovci ve věku 20-22 let, resp. juniorské kategorie JM/JW.

 Řízení a organizace sportovní přípravy SpS, SCM a VSCM:

Řízením je pověřena Komise mládeže ČSB. Její kompetence, úkoly a organizace je dána stanovami ČSB a Statutem komise mládeže. Pro účely hodnocení práce je stanovena struktura vedoucích osob, zastoupená Předsedou komise mládeže (SpS), Koordinátorem mládeže (SCM/VSCM) a Sportovním ředitelem ČSB.

Jednotlivé skupiny systémové přípravy TM ČSB a kritéria zařazování:

 SpS

Do systému jsou zařazeny všechny žákovské kluby biatlonu, které splní kritéria stanovená na základě velikosti členské základny a výkonnostních parametrů.

 SCM/VSCM

Interní dělení SCM (diferenciace přípravy vč. testování a příspěvku na činnost):

 

TCM

Tréninkové centrum mládeže

dorost M/W 16 (dorost 1.rokem po přechodu z žactva)

SCM

Sportovní centrum mládeže

dorost M/W 19, M/W 17

VSCM

Vrcholové sportovní centrum mládeže

junioři JM/JW

Jednotlivá centra a vedoucí trenéři SCM/VSCM:

  • SKP Kornspitz Jablonec – Marian Málek, trenér I. třída
  • KB Letohrad – Mgr. Lukáš Dostál, trenér I. třída
  • SK Nové Město na Moravě – Mgr. Jiří Václavík, trenér I. třída
  • KB Jilemnice – Tomáš Holubec, trenér II. třída

Zařazováni jsou každoročně sportovci ve věku 16-22 let (dosažení věku v kalendářním roce), vždy na základě předchozí sezóny dle kritérii ČSB.

Reprezentační týmy v rámci přípravy mládeže

Jednotlivé reprezentační týmy, dle mezinárodních kategorií biatlonu, jsou sestavovány na základě předem definovaných kritérií výběru sportovců. Jednotlivá kritéria navrhuje Komise mládeže a Sportovní ředitel ČSB a schvaluje výbor ČSB. Kritéria jsou před sezónou zveřejněna na stránkách ČSB.  

Mezinárodní nominace/výběry sportovců se týkají těchto akcí: Mistrovství světa juniorů, Mistrovství Evropy juniorů, Mistrovství světa dorostu, IBU junior Cup, IBU CER cup (organizuje IBU), EYOF a YOG (organizuje MOV).