Oprava - Důležité změny pravidel po zasedání EB IBU 12.- 14.6.2015

04. září, 2015

Přestože vydání pokynů pro zimní soutěže je plánováno až po zářijovém zasedání Výboru ČSB, rádi bychom Vás s předstihem informovali o dalších změnách pravidel, které navrhla v tomto roce Technická komise a schválila exekutiva IBU, resp. budou uplatněny v rámci změn pravidel navržených komisemi ČSB.

Jelikož nejbližším závodem nadcházející sezony je již MČR na KL v Letohradě, věnujte prosím přípravě náležitou pozornost.

Všechny změny a doplňky v plném znění budou zapracovány do překladu IBU pravidel. Můžete si je aktuálně prohlédnout na webu ČSB a objeví se samozřejmě i v kompletní tištěné verzi pravidel, k dispozici by měly být do konce září.

Takže pouze stručné shrnutí nejdůležitějších novinek, které se týkají našich zimních soutěží 2015/2016:

  • už avizované zavedení střelby ve stoje v kategoriích dorostu A
  • přirážka 45″ v kategoriích dorostu v individuálním závodě
  • změna délek tratí u veteránských kategorií na délky dorosteneckých kategorií B
  • závodník opouštějící trestné kolo má přednost před závodníkem na něj vjíždějícím
  • po odstartování do závodu je zakázáno otevřít závěr nebo manipulovat se zásobníky jinde než na střeleckém stanovišti/podložce, tzn. je zakázáno i otevírání závěru během příjezdu na střelnici
  • krom už dříve možné výměny zbraně pouze na střelnici se toto týká i případné pomoci s podáním střeliva a zásobníků

VJ