Gratulace ke zkouškám trenérů II. třídy

13. listopadu, 2015

Dne 11.11.2015 se v Praze, v budově sídla ČSB, konaly zkoušky II. třídy trenéra biatlonu. Pro frekventanty průběžného kurzu, pořádaného naším svazem na základě akreditace ministerstva školství, byly náročným zakončením teoretického a praktického vzdělávání v celkovém rozsahu 150 hodin. Tomáš Holubec (SKP), Miroslav Šourek (SGJ), Miriam Hošková (Střelka) a ing. arch. Tomáš Pavlík (Rover) tak mohli kolem 15 hodiny vyslechnout celkové hodnocení zkušební komise ve složení doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Jan Sucharda, PaedDr. Miroslava Špácová, MUDr. Martin Smetana a Mgr. Marie Kolářová o úspěšném absolvování jak písemné práce, tak i souborné závěrečné zkoušky. Slavnostní předání osvědčení trenéra II. třídy biatlonu se uskuteční v rámci I.kola ČP v Jablonci n.N.