Praktický test z techniky běžeckého lyžování (skate, klasika)

13. listopadu, 2015

Praktický test z techniky běžeckého lyžování, který je součást zkoušky III. tř. trenéra biatlonu, se uskuteční v sobotu 5.12. 2015 v Jáchymově v areálu Eduard. Prezentace bude v budově ČSB do 12.30 hod in a praktická zkouška proběhne od 13.00 hodin v prostoru areálu.

Předběžné přihlášky zašlete na e-mail: mspacova@gmail.com nejpozději do 1.12.2015.

Popis požadovaných dovedností:

Běh na lyžích – předvedení techniky (klasická a bruslařská technika):

–        Střídavý běh dvoudobý

–        Soupažný běh jednodobý

–        Oboustranné bruslení dvoudobé (symetrické) (2:1)

–        Oboustranné bruslení jednodobé (1:1)

Provedení: ve stopě (na pistě) 60 – 80m

Posouzení:

–        U střídavého běhu dvoudobého – správné nastavení délky poutek holí, vyjetí v jednooporovém postavení (tzn. přenos těžiště v přepadu, v rovnováze předozadní a boční), práce horních končetin s holemi: v předozadním rozsahu v šířce ramen, vpředu v uvolněně pokrčených loktech, vzadu do maximálního propnutí, vypouštění holí z otevřených dlaní, hroty holí neustále směřují vzad. Zapojení holí do podložky na úrovni špičky vázání stojné nohy.

–        U soupažného běhu jednodobého – vyjetí v dvouoporovém postavení, práce trupu a paží v maximálním rozsahu.

–        U 2:1 – předozadní rovnováha (přepad), vyjetí po ploše zatížené lyže, odraz z vnitřní hrany jedoucí lyže, přitažení odrazové lyže po ukončení odrazu do postavení „pata za patu“, práce paží v předozadním rozsahu a v šířce ramen, soulad práce dolních a horních končetin.

–        U 1:1 – předozadní rovnováha (přepad), správné nastavení odvratu lyží, vyjetí po ploše zatížené lyže, odraz z vnitřní hrany jedoucí lyže, přitažení odrazové lyže po ukončení odrazu do postavení „pata za patu“, aktivní nastoupení na skluznou lyži, práce paží až za boky, soulad práce dolních a horních končetin.