Info II.ČPŽ Jablonec N.N.

25. ledna, 2016

Příští víkend proběhne v Jbc ČPŽ, který se vzhledem ke zrušení I.ČP v Letohradě uskuteční s mírnými úpravami, tzn. jako by to byl I.ČP sezony.

Propozice pro soutěž platí, tak jak jsou zveřejněny, nicméně:

1) Účast není omezena

2) Přihláška na soutěž proběhne podle propozic resp. pokynů, po dohodě je ale, vzhledem k situaci, možno ve vyjímečných případech provést změnu resp. doplnění na místě, od 15-16h.

3) Proběhne kontrola zdravotních prohlídek, a to přímo na poradě vedoucích družstev, čili je nutné vzít průkazky na poradu.

4) Společné mazání lyží  – viz pokyny pro společné mazání v sekci biatlon platí v plném znění, vzhledem k předpokládanému počtu startujících  je nezbytně nutné, aby kluby dodaly určený počet personálu dle rozpisu, eventuelně si zajistili náhradu! Jelikož se jede volně, platí varianta o odevzdání lyží v pátek po poradě do 19h.

A ještě informace o plánované náhradě za zrušený I.ČP v Letohradě – na návrh pořadatele je možné jej uspořádat v termínu 12-13/2/2016, opět tedy v Letohradě, kde je aktuálně připraven 2km okruh s umělým sněhem. Minimálně jeden závod by proběhl klasicky, prosím STK o doladění, tak abychom o víkednu v JBC mohli dát konečné rozhodnutí.

VJ