Informace k sezóně v letním biatlonu a změny v Pravidlech

30. března, 2016

V následujícím článku přinášíme shrnutí nejdůležitějších novinek a změn pravidel pro nadcházející sezónu v letním biatlonu.

Změny v Pravidlech (přílohy Pravidel pro Český pohár – E,F,G)


Členění kategorií
zaznamenaly změnu hlavně v kategoriích žactva. Hlavním cílem změny bylo dorovnání věkových kategorií s pravidly IBU, společně se zařazením sportovců do příslušné kategorie s přechodem na jaře, tak aby mohli absolvovat letní sezónu již ve stejné kategorii, ve které budou pokračovat v zimě.

Kategorie Biatlon Letní biatlon
žáci, žákyně „A“ 10 – 11 let     10 let
žáci, žákyně „B“ 12 – 13 let 11 – 12 let
žáci, žákyně „C“ 14 – 15 let 13 – 14 let
dorostenci, dorostenky „A“ 16 let 15 – 16 let
dorostenci, dorostenky „B“ 17 – 18 let 17 – 18 let
junioři 19 – 21 let 19 – 21 let
juniorky 19 – 21 let 19 – 21 let
muži „A“ od 22 let od 22 let
muži „B“ 36 – 45 let 36 – 45 let
muži „C“ od 46 let od 46 let
ženy „A“ od 22 let od 22 let
ženy „B“ 31 – 40 let 31 – 40 let
ženy „C“ od 41 let od 41 let


Vybavení zbraní
nosnými řemeny je novým bodem zapracovaným do pravidel. Hlavním cílem byla snaha přiblížit manipulaci se zbraní biatlonu, stejně jako v zimě. Nový bod v pravidlech najdete ve článku:

1.4.3. Zbraně musí být vybaveny nosnými řemeny a to jak pro závody v biatlonu, tak i v letním biatlonu. Vyjma závodníků v letním biatlonu v kategoriích žactva A a veteránů.

Řemeny tedy nemusí být u závodníků kategorie žactva A a veteránů. Veteráni mají ve vybavení a nošení zbraně na střelnici pravidly danou možnost volby.


Doplněny byly také tresty
v kapitole 1.6

Kromě trestů uvedených v Pravidlech IBU, jsou při závodech ČSB použity následující tresty:

  • Za shození cizí zbraně ve stojanu při vyjímaní a ukládání vlastní zbraně je závodník potrestán za každý případ časovou přirážkou 30s., v kategoriích žactva, 1 min, v ostatních kategoriích, případně diskvalifikací, podle závažnosti provinění.
  • Za odložení zbraně do nesprávného místa ve stojanu po střelbě je závodník potrestán za každý případ časovou přirážkou 30 s v kategoriích žactva a 1 min v ostatních kategoriích.
  • Za předčasný start do maximálně tří sekund před časem daným startovní listinou a to v kterémkoliv závodě je závodník potrestán časovou přirážkou 30 s.
  • Ustanovení trestu 11.6.j Pravidel pro kategorie, které mají uloženu zbraň ve stojanu na střelnici, se vztahuje na část závodu od odebrání zbraně ze stojanu po uložení zbraně do stojanu.

Poslední bod znamená, že pokud závodník nenese zbraň v poloze předepsanou pravidly, bude diskvalifikován.


Podrobný postup při odebírání a ukládání zbraně do stojanu
je popsán ve článku 3.1.

3.1.1 Závodníci žákovských kategorií A doběhnou ke stojanům k místu uložení své zbraně. Po zastavení uchopí svou zbraň do ruky a nese ji hlavní vzhůru na střelecké stanoviště.

Po ukončení střelecké položky opět uchopí zbraň do polohy hlavní vzhůru a to před opuštěním střelecké podložky. Po doběhnutí ze střeleckého stanoviště ke stojanům se zbraněmi provádí zpětné uložení zbraně do stojanu v klidovém postavení.

3.1.2 Závodníci žákovských kategorií B a C, dorosteneckých a juniorských kategorií a kategorií mužů A a žen A absolvují trať beze zbraně, kterou mají uloženou na střelnici ve stojanu. Závodník doběhne ke stojanům se zbraněmi k místu, kde má uloženu svoji zbraň. Po zastavení vyzvedne svoji zbraň ze stojanu a provede nasazení pušky na záda za použití dvou nosných řemenů. Jiný způsob přenosu zbraně není povolen! Po nasazení zbraně na záda pokračuje na střelecké stanoviště.

Po dokončení střelby nasadí v klidové poloze zbraň na záda. Po doběhnutí ze střeleckého stanoviště ke stojanům se zbraněmi provádí zpětné uložení zbraně do stojanu v klidovém postavení.

3.1.3 Závodníci kategorií mužů B a C i žen B a C nesou zbraň podle bodu 3.1.1 nebo 3.1.2.

 

Doplněná pravidla (Přílohy E,F,G) najdete v souboru ke stažení a v sekci domácích soutěží.

Michal Zicháček

[pamd target=”_blank”]