Jaké novinky můžeme čekat v Pokynech

30. března, 2016

Předsezónní vydání Pokynů operativně reaguje na vývoj v oblasti sportovní, technické i legislativní. V článku se dozvíte nejdůležitější změny, na nichž se podílely komise letního biatlonu, mládeže a STK. Pokyny bude schvalovat výbor ČSB 23. 3. 2016. Po jednáních v komisích bychom vás však rádi s předstihem a co nejříve upozornili na některé podstatné body.

Limity pro účast na regionálních závodech, ČP a MČR

Regionální závody

V regionálních závodech ČP není účast omezena.

Celostátní závody

Všechny celostátní závody pro žákovskou kategorii A jsou volné s podmínkou jednoho startu v regionálním závodě před účastí v celostátním závodě. Pro ostatní kategorie platí kritérium: držitel nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu, nebo zisk 207 bodů ze tří závodů v aktuální sezóně.

Účast na mistrovství ČR

Všechny kategorie nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu.

 

Nezapomeňte prosím na včasné zaslání přihlášek, zejména kluby, jejichž závodnící se připravují na závody v dubnu.

Přihlášky

Přihláška do soutěže ČP LB

Základní přihlášku do soutěže jednotlivců podají kluby nejpozději do 25. března 2016 pro účast na závodech v dubnu, nejpozději do 25. dubna 2016 pro ostatní závody. Přihlášku je nutno poslat výhradně na předepsaném formuláři (ke stažení na www.biatlon.cz/domaci/
souteze/pravidla-biatlonu-a-formulare-k-soutezim) na adresu poctari@biatlon.cz.

Sportovci veteránských kategorií startují ve své věkové kategorii. Pokud chtějí být přeřazeni do mladší věkové seniorské kategorie, musí být tato kategorie uvedena v přihlášce na příslušnou sezonu. K volbě kategorie musí dojít nejpozději před prvním závodem.

 

Omezení použití typu zbraní v kategoriích žactva A

Závodníci kategorie žactvo A smějí používat při závodech pouze pětiranné zbraně typu ČZ, dále zbraně TAU a další jednoranné zbraně odpovídajícím pravidlům ČSB.

 

Závody štafet

Závody štafet jsou vypsány pouze jako mistrovské závody, bez vlivu na žebříček jednotlivců i družstev. Pro účastníky štafet platí kvalifikační podmínky pro účast na M ČR. Pouze pro tento štafetový závod je povolen start závodníka o jednu kategorii výše.

Žactvo

Na MČR se běží štafety podle kategorií a patřičných ustanovení pravidel ČSB. Pro start štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost min. 2 z příslušného klubu + 1 z jiného klubu.

D+D – štafetový závod dvojic

Na MČR se běží štafety podle specifikace délek tratí, úseků a kategoriích uvedených v následující tabulce. Pro start štafety na MČR musí být dodržena klubová příslušnost.

Kategorie Trať Střelba TK
Dorostenci 2x3km LS 70 m
Dorostenky 2x3km LS 70 m
Junioři 2x3km LS 70 m
Juniorky 2x3km LS 70 m
Muži 2x3km LS 70 m
Ženy 2x3km LS 70 m

 

Takto jsou pokyny připraveny pro jednání výboru. Pokud nastanou změny, budeme vás o nich bezprostředně po jejich zapracování do pokynů informovat a dokument publikujeme v sekci domácíc soutěží.

Michal Zicháček