Před startem Českého poháru v LB

31. května, 2016

Sezóna letního biatlonu má za sebou úvodní soutěžní část před prvním Českým pohárem v letním biatlonu. Ten bude hostit již o tomto víkendu biatonové centrum v Letohradu.

Skokem do letní sezóny se postupně vyrovnáváme s novinkami. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste reagovali svými názory na články uveřejněné krátce po začátku sezóny. Rád vám poděkuji osobně v Letohradu. Postupně jsme společně s STK sledovali a vyhodnocovali především hodně diskutovanou otázku nasazování a nošení zbraně na záda před střelbou a její opětovné uložení do stajanu. Zatímco nejprve se objevovala řada negativních názorů, absence řemenů na zbrani, špatná manipulace při odebírání zbraně ze stojanu, s postupným vývojem sezóny se ale potvrzuje, že činnosti na střelnici se závodníci velmi dobře učí. Vybavení zbraní řemeny se rovněž velmi rychle vylepšilo. Poslední regionální závody již ukazují, že při činnostech se chyby objevují v čím dál menší míře a že cílů, které jsme sledovali při zavedení pravidla můžeme postupně dobře dosáhnout. Dospěli jsme také k závěru, že není třeba dále do pravidel přidávat k manipulaci další upřesňující pravidlo s tím, že úkrok či vyhýbání se při míjení u stojanu lze při nasazování a sundávaání zbraně tolerovat. Stejně tak i pozvednutí či přizpůsobení si již nasazené zbraně na ramenech není provinění proti pravidlům, pokud nedojde k sundávání řemenů z ramene za účelem sundávání zbraně.

Ověřili jsme si rovněž funkčnost postavení stojanů tak, aby se nemusela obíhat jejich celá řada. Tento systém ovšem bude vyžadovat pro kategorie se střelbou vstoje skupinové a hromadné starty, tak aby po střelbě vleže byly stejné stavy přetažením připraveny pro střelbu vstoje, což je dobře zvládnutelné pro sprinty a hromadné závody. Vytrvalostní závod je v tomto systému nevýhodou a o jeho zařazovaní ještě v STK povedeme diskusi.

Posledním bodem je doplnění informací o finančním ohodnecení za sezónu a nominacích na mezinárodní soutěže v LB. Oba dokumenty připravené komisí letního biatlonu najdete v příloze článku ke stažení.

Těším se na setkání v Letohradu
Michal Zicháček

 

[pamd target=”_self”]