Upozornění pro trenéry s trenérskou licencí

29. června, 2017

Platnost trenérských kvalifikací (licencí) v biatlonu, udělených do 23. 5. 2013, byla výborem ČSB automaticky prodloužena o tři roky, tzn. do 23. 5. 2016. Vzhledem k nedostatečné informovanosti mezi trenéry rozhodla subkomise vzdělávání o prodloužení pardonu ještě do konce dalšího roku, tedy do 31. 12. 2017. Od tohoto data bude v oblasti prodlužování kvalifikací Směrnice dodržována:

 • Trenérské licence udělené po 23. 5. 2013, a všechny licence od tohoto data prodloužené, mají platnost do 31. 12. pátého roku od jejich udělení či prodloužení. Platí pro všechny kategorie trenérských licencí.
 • Obnovení (prodloužení) kvalifikace je možné provést absolvováním doškolovacího semináře v délce minimálně 12 hodin v průběhu posledních tří let platnosti licence. Při obnovování licence trenéra II. třídy, I. třídy a licence Diplomovaný trenér je uznávána lektorská činnost pro ČSB v rozsahu minimálně 6 hodin v průběhu posledních tří let platnosti licence.

Prodloužit licenci lze na těchto typech seminářů, které jsou ČSB vypisovány:

– pro udělení licence III. třídy (vypisuje se každoročně na jaře)
– pro prodloužení stávající licence (je vypsán na 22. – 24. 9. 2017 do NMnM, viz. dále)
– na mimořádném semináři

Účast na semináři za účelem prodloužení licence je zpoplatněna.

 • Trenér, který dle podmínek stanovených Směrnicí svoji licenci neprodlouží, stává se držitelem neplatného průkazu, je vyřazen z evidence a je na něj pohlíženo, jako by v minulosti kvalifikaci nezískal.
 • Plné znění Směrnice a její Organizační přílohy je dosažitelné na svazových stránkách – domácí – trenéři.

Ve světle těchto skutečností ČSB vypisuje seminář pro prodloužení stávající trenérské licence:

 • Termín: 22. – 24. září 2017
 • Místo: Vysočina Aréna NMnM
 • Přihlášky na adresu: ondracek@fsps.muni.cz
 • Uzavírání přihlášek: 16. července 2017
 • Je nutné, aby přihláška obsahovala: jméno a příjmení / datum narození / klub / udělenou trenérskou třídu / kategorii sportovců, se kterými pracujete (žáci, dorostenci, junioři, dospělí…). Poslední údaj je důležitý pro skladbu programu semináře!
 • Potvrzení o zařazení do semináře bude doručeno obratem, pokyny k semináři budou rozeslány koncem srpna.
 • Lektory a nocleh bude hradit ČSB, dopravu, stravování a účastnický poplatek trenéři.

Jan Ondráček