Zima se blíží. Co se mění v pokynech a pravidlech?

19. října, 2017

Blíží se zima a s ní i soutěže Českého poháru, mistrovství České republiky nebo regionální závody. Všechny akce jsou uvedené ve sportovním kalendáři ČSB. Pro upřesnění: Český pohár 2017/18 je celosezónní soutěží jednotlivců – členů ČSB, družstev a klubů. Všechny závody, zařazené do seriálu soutěže Českého poháru, se uskuteční podle „Pravidel biatlonu platných od 1. 12. 2016“ a upřesňujících „Pokynů“. Na novinky z „Pokynů“ se na následujících řádcích zaměříme. Na vysvětlenou: Zásady uvedené v příloze F pravidel „Český pohár biatlonu” nejsou proto již zde znovu uváděny. Případné změny a úpravy pravidel pro tuto sezonu jsou naopak v těchto Pokynech uvedeny.

IMG_9618_ČP

Co byste před sezónou měli vědět, co se změnilo a co je podstatné?

ÚČAST NA CELOSTÁTNÍCH ZÁVODECH
Celostátní závody ČP jsou vypsány pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a žactva A. Účast v prvním konaném celostátním závodě Českého poháru není omezena. V dalších celostátních závodech Českého poháru je ve všech věkových kategoriích účast omezena na sportovce, kteří získali alespoň III. VT v biatlonu (I. kolo ČP, regionální závody). Pokud závodník v žákovských a dorosteneckých kategoriích není klasifikován v dané sezóně v žebříčku ČP (tzn. dosud nestartoval např. z důvodu nemoci), má právo startu na své první soutěži Českého poháru, byť se jedná např. o III. kolo.

 

ÚČAST NA MČR

Mistrovství České republiky v biatlonu je vypsáno pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a žactva A (stejné jako u ČP). MČR v biatlonu pro rok 2018 se mají právo zúčastnit sportovci, řádní členové ČSB, splňující některé z následujících kritérií:

Kategorie žactva
a) držitelé platné I. VT v biatlonu
b) držitelé platné nejméně II. VT v biatlonu, získané v sezóně 2017/2018

Kategorie dorostu, dospělých a veteránů
a) držitelé platné I.VT v biatlonu
b) držitelé platné nejméně II. VT v biatlonu, získané v sezóně 2017/2018
c) MČR M+Ž Jablonec nad Nisou – kvalifikace na závod bude upřesněna v propozicích soutěže, schválených výborem ČSB

IMG_1406_ČP

PŘIHLÁŠKY
Pozor, VELKÁ novinka! K dispozici bude tzv. Centrální evidence členů biatlonu. Co je to? Jedná se o nový on-line nástroj pro přihlašování a správu členů jednotlivých klubů. Do evidence bude každému klubu zřízen individuální přístup. Evidence bude přístupná pomocí webového prohlížeče a sítě internet. Kdy dojde ke spuštění Centrální evidence členů biatlonu? Přístupy a ovládání budou řešeny samostatným metodickým pokynem do konce listopadu 2017.
Jak bude samotné přihlašování probíhat?
Základní přihláška do soutěže jednotlivců je realizována automaticky, on-line, skrze Centrální evidenci členů biatlonu na základě věkové a klubové příslušnosti. Změny, jako jsou přestupy, hostování a změny kategorií u veteránů bude možné měnit oprávněnými zástupci klubu přímo v Evidenci.

Postup při přihlašování na jednotlivé regionální a celostátní závody
a) Přihláška na jednotlivé závody bude realizován skrze Centrální evidenci členů biatlonu a bude se řídit samostatným metodickým pokynem (viz informace výše).
b) Prezentaci k závodu lze provést buď on-line přes Centrální evidenci, anebo osobně (pokud je tato forma prezentace vypsána) v době určené v propozicích. Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny a bude za ně vyžadováno zaplacení startovného.
c) Pokud přihlášený závodník nesplní při prezentaci podmínky pro start, je tento závodník (nebo vedoucí výpravy) povinen splnit tyto podmínky nejpozději do zahájení nástřelu svého závodu. Do startovní listiny je zapsán podmínečně.

IMG_9838_ČP

Další novinky?
HODNOCENÍ A OCENĚNÍ
Pozor! Ruší se finanční příspěvek za ČP družstev, finanční podpora bude převedena do dotace na činnost zahrnující množství sportovců a výkonnost.

 

ÚPRAVA PRAVIDEL PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2017/18
Kategorie žactva
Jednoduše řečeno budeme závodit podle ročníků narození. Dosavadní členění (Článek 1.2) kategorií žáci a žákyně B se tak upravuje na kategorie žáci a žákyně B1 a žáci a žákyně B2. Zcela shodné to bude v kategoriích žáků a žákyň C, kde tedy vzniknou kategorie žáci a žákyně C1 a žáci a žákyně C2. Délky tratí a počty střeleb zůstávají shodné jako dosud pro kategorie B resp. C.

Startovní listina ale bude losována vždy společně pro oba ročníky, následně vzniknou výsledkové listiny pro jednotlivé ročníky a proběhne vyhlášení 1.- 3. v každém ročníku. Závod s hromadným startem a závod dvoučlenných štafet proběhne po jednotlivých ročnících, tak jako i zpracování CVŽ.

Pro potřeby nominací k ZODM budou zpracovány společné žebříčky ročníků v kategoriích B a C.“

Vzduchové zbraně a střelivo
Do přílohy E pravidel ČSB je doplněn nový článek 1.4.5. Co doplněk sděluje? Vzduchovkové zbraně nesmí být upravovány žádnými zásahy v rozporu s dokumentací a technickými parametry výrobce zbraně. Nejvyšší přípustná úsťová energie střely při maximálně naplněném zásobníku plynu je 8,5 J.
Nyní čtěte pozorně. Komentář ke článku: ČSB dospěl k rozhodnutí stanovit maximální úsťovou energii ze třech důvodů.
1. zvyšování úsťové energie je nebezpečné z hlediska odrazu střely od terče zpět ke střelci.

2. vyšší energií střely dochází k deformacím terčových zařízení.

3. zbraně nejsou na vyšší energii, resp. zvyšování úsťové rychlosti či tlaku konstrukčně připraveny.

A navíc: současně zásahy do zbraní, jež jsou majetkem ČSB, jsou v rozporu s obchodními podmínky nákupu. Úsťová energie střely bude na soutěžích namátkově kontrolována měřícím zařízením, které bude k dispozici na prvním tréninku Českého poháru.

Stanovená výše 8,5 J odpovídá hodnotě technických parametrů používaných zbraní v ČSB. U zbraně Steyer je hodnota uváděná v technických parametrech výrobce 7,5 J. U zbraně CZ je situace složitější a je dána absencí regulačního ventilu. Při naplněném zásobníku na 180 bar je úsťová energie 7,5 J. Ta však při poklesu tlaku vzrůstá. Hodnota stanovená v pravidlech má malou rezervu pro možné odchylky na 8,5 J. V případě porušení tohoto článku bude uplatňován článek 11. 2. b) resp. 11. 6. a) pravidel ČSB.

IMG_1642_ČP

Výkonnostní koeficienty 2.2.6
V odstavci a) se stanovuje koeficient pro MČR v kategoriích žactva na 1,05

Závod v biatlonkrosu
Jedná se o závod lyžařské obratnosti se střelbou. Délka tratě by neměla přesáhnout délku tratě sprintu, trať obsahuje překážky prověřující lyžařské dovednosti, podjezdy, slalom, přejezdy, skoky, jízda po jedné noze, jízda pozpátku apod. Nesplnění překážky je penalizováno odpovídající přirážkou podle délky a časové náročnosti tratí. Střelba je prováděna v poloze vleže. Za každý nesestřelený terč absolvuje závodník prodloužení trati o cca 20 m. Závod se započítává do hodnocení soutěže jednotlivců. Může proběhnout vícekolově na různých okruzích.

Celostátní závody ČP v biatlonu D+D
V případě veteránských kategorií jsou stíhací závody a závody s hromadným startem nahrazeny disciplínou: sprint se skupinovým startem

Zimní olympiáda dětí a mládeže – ZODM 2018
Veškeré info k soutěži viz https://odm.olympic.cz/2018 , v sekci „ke stažení“, uzávěrka přihlášek krajů je 8.1.2018.
Závazným nominačním kritériem pro všechny kraje je aktuální CVŽ (Celostátní výkonnostní žebříček jednotlivců) k datu 8.1.2018. Pro ZODM vznikne „interní“ CVŽ sloučených ročníků 2005-2006 a 2003-2004 jako vodítko pro nominace. Čistě teoreticky, ale stát se může, nějaký kraj nedokáže postavit celou nominaci na ZODM ze sportovců v zmíněném CVŽ, pak platí „právo“ startu v propozicích. Tzn. minimálně odjetý jeden závod v biatlonu….a ten může taky absolvovat i nečlen ČSB.

SCM Open + OHN
Viz 4.16 Nominační kritéria pro státní reprezentaci.

 

-tjh-, -vlj-, -miz-

Foto: Igor Lána

Ke stažení

[pamd target=”_self”]