Semináře pro trenéry biatlonu

31. ledna, 2018

ČSB pořádá pro trenéry, členy ČSB a zájemce o absolvování kurzu III. třídy trenéra biatlonu, seminář k získání této trenérské licence. Seminář lze rovněž absolvovat z důvodu požadavku na prodloužení stávající trenérské licence.

Termín: 20. – 22. 4. 2018

Místo: Vysočina aréna, NMnM

Přihlašovací formulář:  https://goo.gl/forms/ydCx5owHQiBsUgIg1

Termín uzavírání přihlášek: 2. 3. 2018

Podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány po tomto datu

Náklady účastníků: vlastní doprava, zajištěné stravování (platba na místě)

Náklady ČSB: ubytování, lektoři

Bližší informace k organizování semináře upravuje Organizační příloha Směrnice ČSB o trenérských kvalifikacích http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/

 

ČSB otevírá přihlašování do kurzu trenérů II. třídy biatlonu, který probíhá 1x za dva roky. Podmínkou účasti v tomto semináři je držení III. třídy trenéra biatlonu a další podmínky, specifikované ve Směrnici a Organizační příloze směrnice o trenérských kvalifikacích, viz. http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/

V případě dostatečného počtu přihlášených proběhne první výukový blok v termínu 20. – 22. 4. 2018 v NMnM. Přihlašování na adrese ondracek@fsps.muni.cz do 2. 3. 2018.