Semináře pro trenéry biatlonu

04. února, 2019

ČSB pořádá pro trenéry, členy ČSB, seminář pro získání III. třídy trenéra biatlonu. Seminář lze rovněž absolvovat pro prodloužení stávající trenérské licence.

 

 

 

Termín:                                      5. – 7. 4. 2019

Místo:                                        Vysočina aréna, NMnM

Přihlašovací formulář:             https://goo.gl/forms/sSSYWPGR1ppwrSGa2   

Termín uzavírání přihlášek:    13. 3. 2019

Podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány po tomto datu.

Náklady účastníků:                  vlastní doprava, zajištěné stravování (platba na místě)

Náklady ČSB:                            ubytování, lektoři

 

Bližší informace k organizování semináře upravuje „Organizační příloha Směrnice ČSB o trenérských kvalifikacích“ http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/.

 

ČSB otevírá přihlašování do kurzu trenérů II. třídy biatlonu, který se organizuje 1x za dva roky. Podmínkou účasti v tomto kurzu je držení III. třídy trenéra biatlonu a další podmínky, specifikované ve „Směrnici ČSB o trenérských kvalifikacích“ a „Organizační příloze směrnice o trenérských kvalifikacích“, viz. http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/.

 

V případě dostatečného počtu přihlášených proběhne první výukový blok v termínu 5. – 7. 4. 2019 v NMnM. Přihlašování na adrese ondracek@fsps.muni.cz do 13. 3. 2019.

 

Součástí přihlášky bude (v příloze) naskenovaný originál potvrzení klubu o délce trenérské praxe, specifikované v bodu 4. 5. „Směrnice ČSB o trenérských kvalifikacích“.