Pokyny pro soutěže v biatlonu 2019/20

04. prosince, 2019

Rádi bychom vám v tomto článku představili hlavní dokumenty pro nadcházející sezónu v biatlonu. Pokyny a termínovou listinu. Mimo toho, ale najdete pod článkem také zcela nový dokument, který se týká úpravy problematiky lékařských prohlídek vyplývající z právních předpisů a to Směrnici ČSB o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu.

Uvedené informace si kladou za cíl shrnout hlavní myšlenky jednotlivých dokumentů, nejsou jejich výkladem. Doporučujeme se s texty seznámit v plném rozsahu.

Pokyny pro soutěže

 • Reagují na každoroční vývoj sportu, vychází letos nově se zapracovanými zkušenostmi ředitelů soutěží, jež působili na všech závodech v loňské sezóně.
 • Nově rozdělují kategorie M19 a W19 na kategorie M17 (17 let – ročník 2003) a M19 (18-19 let – ročníky 2002-2001), resp. W17 (17 let – ročník 2003) a W19 (18-19 let ročníky 2002-2001)
 • V soutěži družstev byla osamostatněna kategorie dorostu. Kat. juniorů se bude započítávat k dospělým.
 • Při prezentaci se již nemusí dokládat žádné dokumenty. Platnost Členství, licence závodníka a lékařské prohlídky garantuje klub, který závodníka přihlašuje.
 • Pokyny přímo výčtem soutěží definují započítatelné závody do soutěží jednotlivců a družstev.
 • Zjednodušují formulaci pravidel pro získání výkonnostních tříd.
 • Upřesňují pravidla disciplín, které jsou zařazeny do programu ČP.

Směrnice ČSB o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu

 • Směrnice vychází z Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Uvedená vyhláška ukládá povinnost členům svazů či členům organizovaným ve sportu absolvovat lékařské prohlídky nejen pro soutěže, ale i pro přípravu k nim (a to jako vstupní, periodické a mimořádné). Rozlišuje také mezi výkonnostním a vrcholovým sportem. Proto je pro nás důležité dohlížet na tuto povinnost nejen pro závody samotné, ale také pro dlouhodobou přípravu na ně, jako součást včasné péče o zdraví svých členů.
 • Hlavní myšlenkou je spatřovat odpovědnost za absolvovanou prohlídku v osobě samotného sportovce, resp. jeho zákonného zástupce, tak jak ukládá vyhláška. Povinností Klubů je pak prokazatelně seznámit své členy, aktivní sportovce s uvedenou směrnicí, která v rámci ČSB ukládá členům závodníkům absolvování lékařské prohlídky v jednotlivých režimech (vstupní, periodická, mimořádná) a na jednotlivých úrovních (výkonnostní, vrcholový sport) a dohlížet s pravidelností na jejich absolvování.
 • Klub, který závodníka, člena ČSB přihlašuje na závod je pak odpovědný za to, že závodníka s uvedenou směrnicí seznámil a tudíž ho seznámil s povinností absolvovat prohlídku. V případě, že sportovec neprokáže absolvování příslušné lékařské prohlídky, ke které je povinen, je oprávněn člen statutárního orgánu nebo trenér klubu sportovci zakázat účast na sportovní přípravě v daném klubu, jehož je sportovec členem.
 • Kluby mohou stále používat nástroj v Evidenci na registraci lék. prohlídek.
 • Pokud nebude výslovně v Propozicích k soutěži výslovně uvedena kontrola těchto dokladů, již se na místě závodů o členů ČSB nebudou vyžadovat žádné doklady.

Soubory ke stažení:

Pokyny pro soutěže Českého poháru v biatlonu pro sezónu 2019/20
Termínová listina soutěží v biatlonu 2019/20
Směrnice ČSB o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců

20.11.2019