Jak se přihlásit na letní sezónu 2020?

21. května, 2020

Vážení sportovní přátelé,
v návaznosti na spuštění letní sezóny 2020 byla aktualizována také Evidence ČSB (https://evidence.biatlon.cz/). Prosím vás tedy o následující akce.

Přihláška do soutěže ČP

Zkontrolujte si a aktualizujte seznam vašich závodníků.
U závodníků důkladně zkontrolujte:
– kategorii (zejména u veteránů)
– družstvo (A, B, C)
– přestup nebo hostování
Kontrolu proveďte před přihlašováním na první závod, nejpozději do 5. 6. 2020.

Regionální závody ČP v biatlonu

Nový termín pro nahlášení pořadatelství regionálních závodů je do 29.
5. 2020 přes sdílený přehled zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lf0j8QPoZAHBv3NUNG7JNU3M_3teU6iIPAqzt-35Doc/edit?usp=sharing.
Prosím o vyplnění ve všech bodech/sloupcích. Závody budou následně od
30. 5. uvedeny v přehledu událostí
https://evidence.biatlon.cz/#/udalosti.

Za výpočetní skupinu,
Ivo Malý