Nepřehlédněte! Postup na II. kolo ČP v Jilemnici

14. srpna, 2020

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k tomu, že se na komisi letního biatlonu obrátilo několik klubů s tím že, budou odhlašovat své sportovce z účasti na II. kole ČP v Jilemnici, jsme připraveni uvolnit další postupová místa z žebříčku.

Bedlivě sledujte aktuality ČSB, poněvadž to bude o rychlé korespondenci, mezi komisí letního biatlonu, kluby biatlonu a počtáři. Sledujte evidenci ČSB, kde budou poskytnuty termíny odhlašování závodníků a přihlašování závodníků z žebříčku. V těch kategoriích, kde bude umožněn postup na II. ČP v Jilemnici, bude odeslána klubům jmenovitá zpráva sportovců k přihlášení. Naším záměrem je naplnit předepsané kvóty pro žákovské a D + D kategorie.

Dnešním dnem 14. 8. je otevřena evidence pro odhlašování závodníků. Bude uzavřena 20. 8. v 18:00 hod. Pak dostanou kluby jmenovitě seznam k přihlášení závodníků z žebříčku na počtáře.

Děkujeme za spolupráci v letošní náročné sezóně.

Mgr. Vojtěch Zicháček (předseda komise letního biatlonu)