Postupová kritéria - MČR žactva a MČR D+D

31. srpna, 2020

Vážení sportovní přátelé,

komise letního biatlonu po jednání 30.8.2020 v Letohradě rozhodla o úpravě postupových kritérií na MČR žactva a MČR D+D. Úprava vychází z aktuálního průběhu letní sezóny.

Postupová kritéria jsou upravena následujícím způsobem: Postup na MČR bod b) minimálně III. VT získaná v aktuální sezoně na celostátním ČP.

V Evidenci ČSB bude úprava pro přihlášení sportovců zohledněna.

AMČR

MČR v LB v Letohradě je současně i Akademickým MČR. Přihlašování sportovců proběhne přes Evidenci (vyjma sportovců, kteří nemají postup na MČR v LB, Ti zašlou přihlášku dle dalších instrukcí). Současně všichni, kteří chtějí závodit na AMČR zašlou přihlášku včetně uvedení VŠ na poctari@biatlon.cz. Termíny pro zaslání přihlášek jsou stejné jako stanoví propozice MČR D+D.

Za komisi LB

Jan Novák