Smuteční oznámení

S lítostí oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel pan Josef Wawrzyczek. Rodině vyslovujeme jménem ČSB úpřímnou soustrast.