Letní biatlon - aktuality

Vážení sportovní přátelé,

Český svaz biatlonu a komise letního biatlonu oslovila Národní sportovní agenturu o udělení výjimky na pořádání Regionálních soutěží v letním biatlonu. Sdělení Národní sportovní agentury je negativní. Režim zůstává stejný jako během zimní sezóny biatlonu. Potěšující je to, že Národní sportovní agentura uvažuje o povolení výjimky pro pořádání závodů Českých pohárů a M ČR v letním biatlonu.

V Pokynech pro sezónu letního biatlonu 2021, jsou uvedeny podmínky účasti na Českých pohárech, které jsou podmíněny účastí na Regionálních soutěžích. V případě, že se neuskuteční požadovaný počet Regionálních soutěží do doby pořádání Českých pohárů, budou pro sportovce České poháry plně otevřené.

Prosíme kluby o sledovanost, webových stránek ČSB, na kterých budou uváděny podrobné informace k dané sezóně.

Komise dále upozorňuje na upřesnění Pokynů pro letní biatlon 2021. Do Pokynů nebyl zahrnut článek 2.2.1. Pravidel ČSB. Pro štafetové závody M ČR je možné ostaršit jednorázově závodníka, který splňuje podmínky startu na M ČR pouze o jeden rok.

Mgr. Vojtěch Zicháček – předseda komise letního biatlonu