Semináře pro trenéry biatlonu

19. května, 2021

Níže naleznete informace ke třem plánovaným seminářům:

  1. Kurz III. třídy trenéra biatlonu
  2. Kurz II. třídy trenéra biatlonu
  3. Prodloužení trenérské licence (všechny třídy)

1. ČSB pořádá pro trenéry, členy ČSB a zájemce o absolvování kurzu III. třídy trenéra biatlonu, seminář k získání této trenérské licence.

Termín: 16. – 18. 7. 2021

Místo: Vysočina aréna, NMnM

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/Z9zskXNJSpkM9gMK8 (v případě nefungujícího odkazu volejte: dr. Hřebíčková, 777 079 582)

Termín uzavírání přihlášek: 20. 6. 2021

Počet účastníků je limitován ubytovací kapacitou, při naplnění počtu trenérů bude přihlašování ukončeno i před termínem.

Podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Náklady účastníků: vlastní doprava, zajištěné stravování (platba na místě)

Náklady ČSB: ubytování, lektoři

Bližší informace k organizování semináře upravuje Organizační příloha Směrnice ČSB o trenérských kvalifikacích http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/

2. ČSB otevírá přihlašování do kurzu trenérů II. třídy biatlonu, který probíhá 1x za dva roky. Podmínkou účasti v tomto semináři je dodržení podmínek, specifikovaných ve Směrnici o trenérských kvalifikacích a Organizační příloze směrnice, viz. http://www.biatlon.cz/domaci/treneri/, zvláště pak:

  • Členství v ČSB
  • Licence trenéra III. třídy
  • Maturita nebo VŠ
  • Zbrojní průkaz, nebo doložení získání ZP před ukončením kurzu
  • Potvrzení klubu o probíhající trenérské činnosti
  • Při ukončení kurzu doložení praxe dle čl. 4.5 Směrnice o trenérských kvalifikacích

Kurz bude probíhat kombinovaně (kontaktní semináře, on-line vybrané přednášky). Délka trvání kurzu 1 – 2 roky, dle časových možností účastníků.

V případě dostatečného počtu přihlášených proběhne první výukový blok v termínu 16. – 18. 7. 2021 v NMnM.

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/Z9zskXNJSpkM9gMK8 (v případě nefungujícího odkazu volejte: dr. Hřebíčková, 777 079 582)

Přihlašování bude otevřeno do 20. 6. 2021.

V případě naplnění kurzu budou podrobné informace k prvnímu semináři přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

3. ČSB plánuje uspořádání jednodenního mimořádného semináře pro prodloužení trenérské licence, organizovaného dle zásad obsažených v Organizační příloze směrnice o trenérských kvalifikacích. Seminář bude otevřený pro držitele všech trenérských tříd.

Termín: 14. 8. 2021

Místo: NMnM

Náplň semináře bude zveřejněna a přihlašování účastníků bude otevřeno na svazových stránkách v druhé polovině června.