Smuteční oznámení

05. června, 2023

S hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 5.6.2023 zemřela ve věku nedožitých 72 let paní Ing. Miluše Kadeřávková.

Jménem Českého svazu biatlonu a celého hnutí si dovolujeme rodině a všem pozůstalým vyjádřit upřímnou soustrast.