Běžecký test - III. třída trenéra biatlonu

15. listopadu, 2023

Informace pro zájemce o provedení běžeckého testu III. třídy trenéra biatlonu v sezóně 2023/2024.  

  1. termín pro účastníky aktuálně probíhajícího kurzu trenérů III. třídy proběhne 27. 12. 2023 v 10:00 hodin v prostoru startu a cíle Vysočina arény v NMnM. Přihlášení do 18. 12. na mail ondracek@fsps.muni.cz
  2. termín proběhne v sobotu 16. 3. 2024 v prostoru startu a cíle po skončení sobotních závodů MČR D+D a AM v NMnM. Přihlášení do 11. 3. na mail ondracek@fsps.muni.cz

Obsah běžeckého testu:

– Střídavý běh dvoudobý,

– Soupažný běh jednodobý,

– Oboustranné bruslení dvoudobé (symetrické) (2:1),

– Oboustranné bruslení jednodobé (1:1),

– Provedení: ve stopě (na pistě) 60 – 80m.

Posouzení:

– U střídavého běhu dvoudobého – správné nastavení délky poutek holí, vyjetí v jednooporovém postavení (tzn. přenos těžiště v přepadu, v rovnováze předozadní a boční), práce horních končetin s holemi: v předozadním rozsahu v šířce ramen, vpředu v uvolněně pokrčených loktech, vzadu do maximálního propnutí, vypouštění holí z otevřených dlaní, hroty holí neustále směřují vzad. Zapojení holí do podložky na úrovni špičky vázání stojné nohy,

– U soupažného běhu jednodobého – sladění odrazové práce libovolné dolní končetiny s vynášením paží, vyjetí v dvouoporovém postavení,

– U 2:1 – předozadní rovnováha (přepad), vyjetí po ploše zatížené lyže, odraz z vnitřní hrany jedoucí lyže, přitažení odrazové lyže po ukončení odrazu do postavení „pata za patu“, práce paží v předozadním rozsahu a v šířce ramen, soulad práce dolních a horních končetin,

– U 1:1 – předozadní rovnováha (přepad), správné nastavení odvratu lyží, vyjetí po ploše zatížené lyže, odraz z vnitřní hrany jedoucí lyže, přitažení odrazové lyže po ukončení odrazu do postavení „pata za patu“, aktivní nastoupení na skluznou lyži, práce paží až za boky, soulad práce dolních a horních končetin.

Pro domluvu na střeleckém testu platí kontakt na J. Suchardu: adrachus@centrum.cz