Zkoušky trenérů - Staré Město p.L. 21.-23.8.2015

27. července, 2015

V termínu pořádání III. kola ČP v LB ve Starém Městě p. L. proběhnou i zkoušky III. tř. trenérů biatlonu. Písemný test se bude psát již v pátek po poradě trenérů v areálu střelnice. Praktické testy z techniky střelby a manipulace na střelnici proběhnou v sobotu po ukončení závodů. Pokud budete absolvovat praktický test, tak uveďte, zda ho provedete s malorážkou nebo se vzduchovkou.

Prosíme všechny zájemce o tento termín o zaslání přihlášky do 18.8.2015 na email: mspacova@gmail.com

Pozn.: Test nemusí absolvovat trenéři, kteří v minulosti získali I. VT v biatlonu nebo letním biatlonu, nebo  ve střelbě z kulových zbraní.

Příloha – popis praktického testu (střelba):
4x střelba z malorážné zbraně na 50m nebo ze vzduchovky na 10m s předvedením manipulace (holemi). Dvě položky v leže, dvě ve stoje.
Výchozí pozice 2m za střeleckým stanovištěm, zbraň na zádech, hole v rukou (označeno kuželem). Na pokyn uchazeč odchází na střelecké stanoviště, odkládá hole, provádí bezpečnou manipulaci a poté střelbu na sklopné terče, ukončení střelby, bezpečná manipulace a odchod ze střeleckého stanoviště, oběhnutí kužele, následuje další položka v leže a pak ještě 2x ve stoje. Měří se čas, časový limit 6 minut. Hodnotí se celkové provedení (s maximálním důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní) a minimální počet zásahů celkem u malorážky 4, u vzduchovky 6.
V každém termínu zkoušek je možné test absolvovat pouze 1x a 1x opravovat (tedy celkem dva pokusy).

Okruhy otázek: https://www.biatlon.cz/wp-content/uploads/2014/11/okruhy-otazek-ke-zkouskam.pdf