Setkání veteránů v Novém Městě na Moravě ve Vysočina aréně 2021

29. září, 2021

Veteráni se sjížděli od 1. září a někteří vyjeli již tento den na výlet po Českomoravské vrchovině.  Celkem se nás sešlo 41.

V sobotu odpoledne jsme s Láďou Žižkou předávali veteránům pamětní trička a flešky s kronikou veteránů. Láďa vybíral také poplatek za členství v klubu.

Setkání oficielně zahájil Ján Húska v 15.hodin. Vyzval přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku Míly Zuzánka a Bohouše Maleňáka, kteří opustili naše řady v letošním roce. Poděkoval za hojnou účast veteránů na pohřbu Míly a informoval o zabezpečení smutečního věnce od veteránů. Po ukončení  obřadu bylo zabezpečeno rodinou občerstvení v místní sokolovně. V průběhu setkání byli přítomni informováni o společném setkání rodiny Zuzánkovy se zástupci výboru KVB. Zde byla převzata pokladna KV s veškerou dokumentací. Byli jsme informováni o přání Míly, aby rodina – mladší syn Míla pokračoval v organizačním zabezpečení následných srazů včetně zajištění triček s potisky. Také nám byla předána obálka s penězi, za které jsme měli zabezpečit občerstvení na srazu. Dále byl  vyzván Josef Trojan, aby se ujal slova. Oznámil veteránům, že společně s Petrem Jandou předali za ČSB a jilemnickou základnu smuteční kytice na pohřbu v kostele v Horní Branné a jménem vedení ČSB kondolovali paní Zuzánkové a rodině. Informoval též o splnění usnesení, že nebude vydávána kronika knižně, ale nahrána na flešky, které sponzorsky dodal Míla. Následně požádal přítomné o dodávání podkladů a fotografií k přípravě gratulací oslavenců. Vedení KV touto cestou děkuje Pepovi Trojanovi za kompletaci  kroniky včetně jejího přehrání na flešky. Jano Húska vyzval veterány o návrhy, kdo převezme funkci po Mílovi. Z navržených kandidátů přijat tuto funkci Vladimír Erlebach. Tradičně následovalo společné focení.

Na lavici stojí zleva  Jaroslav Bedrník, Zdeněk Hák, Vladimír Erlebach, Petr Janda, Petr Čech, Lubor Holubec, Jaroslav Materna, Jaromír Trejbal, Dušan Šimočko

Stojí zleva  Ján Húska, Luboš Háček, Vlasimil Schartner, Miroslav Lavička, Bedřich Šafařík, Jaroslav Ehrenbergr, Pavol Štofan, Stanislav Okuliár,  Josef Špulák, Zdeněk Pavlíček, Ladislav Žižka, Pavol Blahušiak, Karel Vrána

Na lavici sedí zleva  Milan Zálepa, Vlastimil Rýgl, Svatopluk Fencl, Jaroslav Svárovský, Jiří Suchánek, Ladislav Mundil, Arnošt Hájek, Jan Žák, Josef Trojan, Václav Bitala

Na zemi sedí zleva  Luboš Fejkl, Josef Skalník, Vladimír Hák,  Jaroslav Knápek, Jaromír Šimůnek, Jan Matouš

Na fotce chybí  Libor Votoček , Miroslav Janošec byl jenom do pátku a Milan Gašperčík do čtvrtku

V Novém Městě a okolí je mnoha zajímavostí. Již samotná Vysočina aréna a hotel SKI, městské lyžařské muzeum a soukromé muzeum Milana Slonka. Firma dodávala lyže také pro armádu.

Za Rokytnem v lese je Pasecká skála s vyhlídkou vysoká  819 metrů nad mořem. Obtížný výstup, ale rozhled pěkný na Sněžné, Kadov a dále na sever Čtyři Palice, Mílovy a vlevo Černá skála, Bílá skála a Devět skal. Ve Sněžném je arboretum lyžaře Šimona.

Na Pasecké skále manželé Trojanovi a Vránovi.

Parta veteránů před cyklistickým výletem

Zleva jsou:  Petr Čech, Jarda Bedrník, Jaromír Šimůnek, Lubor Holubec, Láďa Žižka, Petr Janda, Milan Gašperčík, Josef Špulák, Josef Skalník, Ján Húska, Libor Votoček,  Dušan Šimočko,  Pavol Štofan,    Vladimír Erlebach,  na zemi Jirka Suchánek              

U rybníku Velké Dářko fotil Jan Matouš

Zleva jsou  Jiří Suchánek, Libor Votoček,  Ladislav Žižka,  Jaroslav Bedrník,  Lubor Holubec,  Stanislav Okuliar,  Petr Janda,  Petr Čech,  Josef Skalník,  Josef Špulák,  Ján Húska,  Dušan Šimočko,  Jaroslav Ehrenberger ,  Jaromír Šimůnek,  Vladimír Erlebach

Před  klášterem Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou

Zleva jsou Dušan Šimočko, Luboš Fejkl, Petr Janda, Vladiímír Erlebach, Jiří Suchánek, Josef Špulák, Lubor Holubec, Stanislav Okuliar, Ladislav Žižka, Josef Skalník, Jaromír Šimůnek, Jaroslav Ehrenberger,   Jaroslav Bedrník,   Petr Čech,  Libor Votoček, Ján Húska 

U hradu Pernštejn byla parta ve čtvrtek 2. září 2021

Dušan Šimočko, Vláďa Erlebach, Petr Janda, Josef Špulák, Láďa Žižka, Pepa Skalník, Lubor Holubec, Milan Gašperčík, Pavel Štofan, Ján Húska, Petr Čech, Jarda Bedrník, Libor Votoček, Jaromír Šimůnek,  Jirka Suchánek  

 Trasy cyklovýletů                                                                   

Velký okruh jihovýchodním směrem se jel na Dolní Rožínku, severozápadním směrem rybník Velké Dářko a klášter Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Ve středu a v sobotu kratší okruhy severním směrem.

V sobotu se povídalo dlouho do noci, na mládí s puškou na zádech v bílé stopě se pěkně vzpomíná. V neděli dopoledne se všichni rozloučili a rozjeli se do svých domovů. Návrhy na setkání v roce 2022 přijímá Vladimír Erlebach.

Závěrem chceme touto cestou poděkovat rodině Zuzánkových za nabídnutou spolupráci, která je přijata a bude následně upřesněna. Dále za finanční dar za které se podávalo občerstvení v průběhu setkání.

Velký dík patří Pepovi Skalníkovi za organizační zajištění celé akce včetně klubu a hotelu SKI v Novém Městě na Moravě.

Výbor klubu veteránů a kronikář Josef Trojan děkují za zaslané fotografie a příspěvky.