SCM - Jilemnice

SCM v biatlonu – Jilemnice

SCM pracuje při Klubu biatlonu Jilemnice a jeho členy jsou studenti SG Jilemnice a žáci sportovní třídy na ZŠ Jilemnice a ZŠ Vrchlabí. Do klubu směřují někteří sportovci z klubů v Břidličné a v Harrachově.

I v tomto místě působila původně TSM a následně SVS-M pro biatlon. Z Jilemnice se rekrutuje řada současných a bývalých biatlonistů – reprezentantů. Práce zde má dlouholetou tradici a prokazuje výborné výsledky. I zde se osvědčila propojenost se SG, kde zabezpečujeme studující sportovce dorostenecké a juniorské kategorie ve věku 15-20 let. Momentálně je zde v SCM zařazeno 11 sportovců, většina jsou studenty SG a v oblasti talentované mládeže je to dalších 6 sportovců. S rozjezdem sportovní třídy na ZŠ v Jilemnici a na ZŠ Vrchlabí došlo i k nárůstu zabezpečovaných sportovců – studujících na SG.

V Jilemnici pracují 2 profesionální / 1 SG / a 3 dobrovolní trenéři. SCM a klub zde k přípravě využívá biatlonové střelnice (10 střel. stanovišť), která je majetkem ČSB a klubem je provozována. Na ni jsou napojeny krosové běžecké stezky pro komplexní trénink s během v letním období. V případě dobrých sněhových podmínek je zde možnost komplexního tréninku na lyžích. V zimních měsících sportovci využívají především kvalitních běžeckých tratí (možnost umělého zasněžování ) a malé, schválené malorážkové střelnice na pronajatém pozemku na Mísečkách cca 20km od Jilemnice, kde klub úzce spolupracuje se Skiareálem Špindlerův Mlýn, lesy ČR a Správou KRNAPu. Dobré materiálové zázemí včetně techniky – skútr, mikrobus dávají dobrý předpoklad pro úspěšné pokračování v činnosti.

Kancelář a sklady řeší pronájmem prostor v budově Správy tělovýchovného zařízení města Jilemnice. Klub v současnosti úzce spolupracuje s lyžařským oddílem ČKS SKI Jilemnice a městem Jilemnice na přípravě a finančním zabezpečení výhledově uvažovaného projektu výstavby víceúčelového sportovního areálu pro přípravu sportovců biatlonistů a lyžařů běžců. Součástí areálu by měl být běžecký okruh, asfaltová dráha pro kolečkové lyže, střelnice, přírodní posilovna a technický objekt, který by sloužil jako garáže techniky, sklady materiálu, kanceláře, zasedací místnost a prostory pro převlékání sportovců – při pořádání závodů využito jako mazací buňky.

Vedoucím trenérem SCM je Lenka Votočková.